ochrana osobních údajů

Jsem starší 16 let. Registraci mladších závodníků musí dělat jejich zákonný zástupce. 

Výslovně souhlasím s tím, že spolek DálRunDál z.s. (IČO 17400830),  se sídlem Tomáškova 673/24, Brno 615 00 zpracuje mé osobní údaje pro účely evidence účastníků na závodech a evidence výsledků závodů, tj. souhlasím s ukládáním vyplněných údajů na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, předáváním třetím osobám, tříděním a likvidací v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a to až po dobu 10 let. 

Výslovně souhlasím s tím, že shora vyplněné údaje jako jméno, příjmení, den a rok narození, pohlaví, e-mail, telefonní číslo, tým, adresa bydliště a další předá spolek DálRunDál z.s. organizátorovi závodu. Beru na vědomí, že organizátor závodu může moje data předat dál pokud to bude nezbytné pro organizaci závodu. 

Výslovně souhlasím s tím, že mé jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, tým nebo město a mé výsledky (jednotlivé naměřené časy) budou zveřejněny na webu my.raceresult.com. Beru na vědomí, že organizátor může moje data zveřejnit dál např. na své webové stránce závodu a mohou být také v tištěné nebo digitální podobě zveřejněny v průběhu závodu apod. 

Souhlas lze kdykoliv odvolat (a to i jen vůči jednomu z výše zmíněných účelů zpracování). Pokud tak chcete učinit kontaktujte nás na info@dalrundal.cz. Máte také právo na smazání veškerých vašich dat. Stejně tak na jejich poskytnutí. Pokud byste chtěli vaše data smazat nebo je získat tak nás kontaktujte na info@dalrundal.cz.

V případě TEST BĚHů a dalších závodů certifikovaných ČAS
Dalším příjemcem Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující technické, konzultační či organizační činnosti pro spolek Český atletický svaz, IČ: 005 39 244, se sídlem Na Pískách 2583/8, Dejvice, 160 00 Praha 6 a subjekty zabývající se evidencí a zveřejňování sportovních výsledků (včetně vedení sportovních statistik). Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, rok narození, pohlaví) mohou být zveřejněny v rámci výsledkových listin a databází dosažených výkonů .