trasa

 

Půlmaraton:
Délka trasy: 21,1 km (převýšení 360 metrů).
Povrch trasy: nezpevněný terén cca 11,1km, zpevněné šotolinové cesty cca 6,1km, asfalt cca 3,9km.
Časový limit: 2 hodiny 45 minut, časové okno na bufetu (10,3 km) je 1 hodina 15 minut, pomalejší závodníci budou posíláni do cíle a hodnoceni v závodě na 13 km.

GPS trasy:  https://mapy.cz/s/kogumoneze

Běh na 13 km:
Délka trasy: 13,1 km (převýšení 250 metrů).
Povrch trasy: nezpevněný terén cca 5,5km, zpevněné šotolinové cesty cca 5,3km, asfalt cca 2,3km.
Časový limit: 2 hodiny 30 minut, časové okno př i průběhu do druhého kola (7,0 km) je 1 hodina 15 minut, pomalejší závodníci budou posíláni do cíle a hodnoceni v závodě na 7 km.

Nesoutěžní běh na 7 km:
Délka trasy: 7,0 km (převýšení 145 metrů).
Povrch trasy: nezpevněný terén cca 0,2km, zpevněné šotolinové cesty cca 5,3km, asfalt cca 1,5km.
Časový limit: 1 hodina 30 minut.

Předlouhý a detailní popis všech tří okruhů, jak na sebe budou v závodě postupně navazovat.
Úvodní okruh (start – mezičas na 7,0 km)
Společný start všech dospělých běhů bude na hřišti v 11:15. Ze hřiště se vyběhne travnatým náspem podél autobusové zastávky na silnici před obecní úřad. Po silnici se bude pokračovat vlevo směrem jakoby na Všechovice. Na konci Skaličky, za budovou místní pálenice, se zabočí doprava a pokračuje se asfaltovou ulicí mírně vzhůru. Jenom doplním, že od křižovatky začíná nejdelší souvislé stoupání na trase, které končí až vrcholovou prémii na 3,2 kilometru. Asfaltová silnice na konci ulice přechází v širší šotolinovou cestu a takto se pokračuje dalších 300 metrů k prvnímu brodu č. 14. Tento brod je relativně mělký a dá se snadno přeběhnout i přeskočit. Hned vedle brodu je také provizorní lávka, kterou postavili skauti z tábořiště za brodem. Za brodem se přeběhne táborová louka a za loukou začíná asi 200 metrů dlouhý úsek, kde pravděpodobně bude trochu bláta. Tento nepříjemný úsek končí brodem č. 13, který je ale opravdu malý a dá se snadno přeskočit. Dobrá zpráva je, že za brodem začíná znovu širší šotolinová cesta bez bláta, špatná zpráva je, že to teď už bude opravdu dlouho a hodně do kopce. Na přibližně 1600 metrech se nastoupá asi 110 výškových metrů, cože je průměrný sklon kolem 6,9%. Kopec končí 1. vrcholovou prémii, na které se bude rozdávat 8, 7, 6 … až 1 bod do celkového hodnocení krále kopců. Asi 150 metrů za prémií je rozcestí a na něm se odbočí na cestu vlevo, která klesá zpět směrem do Skaličky. Tato pasáž je moc pěkná, neboť vede z kopce po široké šotolinové cestě. Při seběhu se vpravo bude míjet partizánský památník, který ale není z cesty moc vidět. Po zhruba dvoukilometrovém klesání od prémie se doběhne na křižovatku, kde se zahne doprava a dále se poběží proti směru úvodního běhu. Tzn. přes malý brod (nyní č. 12), blátivý úsek, táborovou louku, brod č. 11, na začátek Skaličky a na hřiště do prostoru startu a cíle. Zde se proběhne měřící zařízení pro zaznamenání mezičasu na 7,0 kilometru. Hned za mezičasem bude občerstvení. Bude také možné si ze stolu vzít předem nachystané vlastní (nikoliv cizí) zásoby na další cestu. Zde také bude končit nesoutěžní běh na 7 kilometrů. 
 Druhý okruh (mezičas na 7,0 km – bufet na 10.4 km) 

Od mezičasu, respektive občerstvení, se pokračuje po hřišti na jeho vzdálenější okraj, ze kterého se zpět na silnici vybíhá cestou pro auta kolem kontejnerů na tříděný odpad. Na silnici se pokračuje doprava směrem do vesnice, běží se kolem koupaliště a kaple Sv. Václava. Zhruba po 350 metrech od mezičasu se u trafostanice e-on odbočí ze silnice směrem vlevo do kopce na úvozovou cestu vedoucí mezi ploty a později mezi poli a loukami. Prvních asi 300 metrů za odbočkou je celkem dost prudkých, sklon dosahuje i přes 10%, odměnou pak ale budou nádherné výhledy do krajiny a také postupné narovnání sklonu, i když kopec rozhodně ještě končit nebude. Po zhruba půlkilometrovém běhu se polní cesta vnoří do lesa, kde bude třeba hned na prvním rozcestí odbočit na cestu více vlevo. Hlubokým krásným lesem se běží přibližně 600 metrů, aby se plynule přešlo na cestu mezi loukami, která nejdříve mírně klesá a pak zase stoupá až do nejvyššího bodu tohoto kruhu, který je přibližně na 9,6 kilometru trasy. Na vrcholu se cesta stáčí doprava a klesá po nádherné louce směrem do údolí potoka Lubě. Louka má příjemný rovný travnatý povrch a je tak možné se i při rychlém běhu kochat výhledy do kraje. To se ale změní při vběhnutí do lesa, kde začíná prudký seběh lesním úvozem, místy i po obnažené skále. Prosím zde opatrně. Zhruba po 150 metrech takového trialového seběhu kamenitá cesta mírně zatáčí doleva, ale trasa závodu se „přehoupne“ doprava přes okraj cesty a padá prakticky kolmo dolů úzkou lesní pěšinkou po modré turistické značce. Tento zajímavý a náročný úsek končí mezi chatami výběhem na louku u potoka, kde bude na 10.4 km občerstvovací stanice a rozdělení tras. Běžci na trase 13 km budou pokračovat doprava po proudu potoka do cíle, zatímco půlmaratonci se vydávají opačným směrem, tedy doleva proti proudu potoka Lubě. 
 Třetí okruh (bufet 10,4 – bufet 18.5 km) 
Od občerstvení se běží stále po louce proti proudu potoka, který se bude nacházet po pravé ruce. Cestou je několik odboček směrem k potoku i na opačnou stranu do stráně, ale správná cesta je stále rovně po cyklostezce 5197 a červené turistické značce. K brodu č. 10 se přiběhne teprve po 700 metrech od bufetu. Brod má po levé straně vybetonované koryto a je zde možné potok celkem snadno přeskočit. Za brodem je křižovatka, ze které se pokračuje rovně po cyklostezce 5197 směr Malá Lhota. Píšu to proto, že červená turistická značka zabočuje doleva a z tohoto směru se také bude závodní trasa po pár kilometrech vracet zpět, a proto tam mohou být vidět fáborky. Na rozcestí to ale dobře vyznačíme a hlavně se pokusíme tam umístit regulovčíka, který závodníkům ukáže správnou cestu. Po 600 metrech od brodu č. 10 se doběhne na hráz malého rybníka. Cesta vede krajem louky pod hrází a na jejím konci se zabočí doleva. Pokračuje se po levém břehu rybníka a pak celkem blátivou cestou stále proti proudu potoka do vesnice Malá Lhota. Tento úsek má přibližně 1,5 kilometrů a bude asi patřit k nejblátivějším na celé trase. Ve vesnici na křižovatce se zabočí doleva a levým krajem silnice (pozor na auta) se poběží přibližně 180 metrů. Odbočuje se na druhé odbočce vlevo, která je označena výraznou šipkou „Žernovník-rozhledna“. Za odbočením se běží do kopce slepou ulicí končící závorou. Za závorou se pokračuje polní cestou stále rovně vzhůru až na 2. vrcholovou prémii, která bude umístěna asi 560 metrů od závory těsně před náběhem na silnici. Na prémii se rozdává 5, 3 a 1 bod do hodnocení krále kopců. Za prémií se pokračuje vlevo po silnici, směrem do vesnice Lubě. Přesto, že na silnici nebývá velký provoz, prosím držte se při jejím levém okraji, bude se to hodit i na další křižovatce po 800 metrech. Ve vesnici je totiž celkem velké klesání a hned v první pravotočivé zatáčce je po levé straně silnice úzký nenápadný chodník vedoucí prudce dolů. Na začátku chodníku je značka zákaz cyklistů, zřejmě kvůli jeho úzkému profilu a extrémní strmosti. Bude se sbíhat právě po tomto úzkém chodníku, který dole ústí opět na silnici. Těsně před silnicí se ale zahne doleva uličkou mezi domy a pak rovně silničkou vedoucí po mostě přes potok. To už je trasa zpět u potoka Lubě a na červené turistické značce. Po přeběhnutí mostu se pokračuje vesnicí po proudu potoka, tak aby byl potok po levé ruce. Přibližně po 250 metrech se doběhne k brodu, který se ale nepočítá, neboť se dá potok snáze a rychleji překonat po vedle stojícím asfaltovém mostě než jej brodit. Další brod č. 9 ale následuje hned ani ne po 100 metrech. Tento brod je hodně hluboký a široký. Dá se oběhnout po malém betonovém mostku ukrývajícím se vpravo u cesty. Mostek je ale celkem dost daleko před brodem a je soukromý, takže na něj ani nemůžeme moc upozorňovat. Určitě jej proto spousta běžců, kteří si důkladně nepřečtou tento popis, mine a tak jim asi nezbude než se vrhnout do vody, nebo se ten kousek vrátit. Alespoň tak vy, co jste to dočetli až sem, budete mít nějakou legitimní výhodu … Za brodem č. 9 začínají cesty po loukách. Je to asi nejhezčí částí údolí potoka Lubě a už kvůli tomuto úseku se vyplatí běžet půlmaratonskou vzdálenost. Brod č. 8 následuje asi po 600 metrech a má celkem solidní dřevěnou lávku po levé straně. Za brodem stále pokračuje krásné údolí, cesta vede kolem zajímavého skalního útvaru Krkatá baba, nacházejícím se po levé straně. Kousek za Krkatou babou, je další brod č. 7, který má opět solidní dřevěnou lávku. Cesta za brodem má stále stejný charakter, běží se po loukách v malebném údolí. Brod č. 6 následuje zhruba za 700 metrů. Tento brod nemá kolem sebe lávku, je ale celkem mělký a dá se přeskákat po kamenech ve vodě. Za brodem se nachází rozcestí, kterým se již dříve běželo. Nyní cesta zahne vpravo, kde hned bude následovat brod č. 5 s vybetonovaným korytem (cestou tam to byl brod č. 10). Cesta se tedy vrací zpět v obráceném směru až na občerstvení, které je nyní na 18.5 kilometru. 
 Cesta do cíle (bufet – cíl) 
Cesta do cíle je společná pro obě trasy, jak půlmaraton tak běh na 13 km. Od občerstvení se běží po široké polní cestě směrem k turistickému rozcestníku ve Žlebech a brodu, na který je od občerstvení vidět. Pozor, tento brod se ale nepřekonává, naopak se před ním zabočí ostře doprava a běží se stále podél potoka po cyklostezce 5197 až k brodu č. 4 vzdálenému asi 80 metrů. Lávka tohoto brodu je trochu dále po proudu, takže kdo se nebude chtít namočit, tak poběží ještě asi o 15 metrů dál. Pozor lávka je velice chatrná a nedá se po ní běžet. Následující úsek až k brodu č. 1 může být místy blátivý a kluzký. Lávka u brodu č 3 je kousek před brodem po pravé straně. Lávka je ale v extrémně špatném stavu a doporučujeme ji nepoužívat anebo jen s velkou obezřetností. Naopak lávka brodu č. 2 je úplně nová a hodně robustní. Tento brod je celkem mělký a lze jej snadno přeběhnout. Brod č. 1 nemá lávku vůbec, ale vlevo, kousek po proudu, jsou v korytě potoka umístěné betonové kvádry, po kterých je možné přeskákat na druhou stranu. Tento brod dříve býval extrémně hluboký, ale podle pana starosty jej údajně trochu zasypali, aby se jim tam netopili cyklisté. My jsme jeho aktuální hloubku nezkoušeli, to necháme až na závodnících. Ostatně do cíle to je od brodu č. 1 už jen nějakých 1600 metrů, což se dá zvládnout i v mokrých věcech. Polovina této vzdálenosti je po louce, zbytek vesnicí po silnici. Do Skaličky se přibíhá z louky malou uličkou a na první křižovatce se zabočí vpravo na silnici. Po silnici se vyběhne poslední malý kopeček, a opět se mine kaplička Sv. Václava a koupaliště. Kousek za koupalištěm už bude vidět hřiště a cílový prostor, do kterého se vbíhá „zepředu“ od autobusové zastávky, tedy ze stejného směru jako se úplně na začátku startovalo. Cíl je na stejném místě jako byl start a měřený mezičas. Za cílem vás čeká občerstvení a především obrovská dávka endorfinů z dobře zaběhnutého závodu …